It appears that you accessed this website outside of Norway
Would you prefer our international website instead?
No, I´m fine with Norwegian    Yes, I want English

Interessert?

Vennligst fyll ut dette skjemaet, og vil vi gi deg tilgang til en demo samt besvare alle de spørsmål du måtta ha om systemet.

Vil du åpne hjemmet ditt for en flyktning?  

Har du et ledig rom, en hytte, en tom leilighet eller en bolig som står ubrukt?  Legg inn navn, adresse og kontaktinfo slik at du kan bli kontaktet dersom et behov skulle oppstå.

Bli med

Tilfluktshjem
i hele Norge

2550

Registrer hjemmet ditt

Stiftelsen bidra.no, avisen Vårt Land og Kommunion som står bak tilfluktshjem.no gjør dette på frivillig basis og ønsker konkret å kartlegge hvor mange som ønsker å stille opp for å bosette flyktninger. Det sitter i dag 5000 mennesker i norske asylmottak fra ulike nasjonaliteter som venter på bosetting i kommunene. I tillegg har regjeringen forpliktet seg på å ta imot 8000 syriske kvoteflyktninger over tre år som også vil ha behov for et sted å bo.

 

Du forplikter deg ikke til noe rent juridisk på dette tidspunktet, men sender et tydelig signal om hjelpevilje. De vil ta dette med til hver enkelt kommune som igjen vil ta direkte kontakt med deg dersom det blir aktuelt.

 

Innsamlede data vil ikke bli publisert i noen annen form, men vi forbeholder oss retten til å publisere anonymiserte data samt utledet statistikk i egnede media. Du vil også kunne bli kontaktet av avisen Vårt Land med forespørsel om intervju. Dette er det lov å takke nei til.Q&A

Hvem står bak initiativet?
Vi som gjennomfører denne dugnaden er avisen Vårt Land, Stiftelsen bidra.no og Kommunion AS. Vi gjør dette på ideell basis og skal ikke bruke dette i markedsøyemed. Når dataene er overlevert ansvarlige myndigheter vil de bli slettet fra våre registre.
 
Hvorfor vil vi ha kontaktinformasjon og adresse?

Dersom det oppstår behov for privat innkvartering trenger vi oppdatert og korrekt informasjon. Det er UDI og IMDI som tar seg av bosetting av asylsøkere og flyktninger i Norge og de kan også ta imot din kontaktinfo. Se www.udi.no eller www.imdi.no for detaljer.
 
Hva bruker vi dine data til?

Du forplikter deg ikke til noe rent juridisk på dette tidspunktet, men sender et tydelig signal om hjelpevilje.
Det du registrerer av informasjon vil bli overlevert KS som igjen tar det med til hver enkelt kommune. Dersom det er behov vil du bli kontaktet direkte av de som bosetter flyktninger i din hjemkommune.
Innsamlede data vil ikke bli publisert i noen som helst form, men vi forbeholder oss retten til å publisere anonymiserte data samt utledet statistikk i egnede media. Du vil også kunne bli kontaktet av avisen Vårt Land med forespørsel om intervju. Dette er det lov å takke nei til.


Ta kontakt

Powered by Cornerstone